Напрежението между спортният министър Радостин Василев и ръководството на БФС достигна нови върхове, като в случая на карта е поставен лицензът на футболната централа.

Василев, който на няколко пъти публично подкрепи претендента за президентския пост Димитър Бербатов, отправи последно предупреждение към Борислав Михайлов и компания.

Във Фейсбук спортният министър бе категоричен, че БФС трябва да представи на ведомството гласуван на конгрес бюджет, като в противен случай лицензът ще бъде отнет.

Крайният срок, поставен от Василев, е 25 май.

 "Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно - отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.

В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение "Български футболен съюз" с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.

В противен случай ще бъда принуден да предприема действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.", написа Василев във Фейсбук.

Изискването на министъра поставя в затруднено положение БФС, защото функционирането на централата на практика е замразено заради жалбите от екипа на Димитър Бербатов.

Докато съдебните битки се точат, няма как да бъде свикан конгрес, на който да се приеме бюджет. Спорна остава и темата дали на сбирката отново да се избира президент на БФС.

Както е ясно, Димитър Бербатов си направи алтернативен конгрес и се самообяви за президент на футболната централа, но до момента съдът не е приел като легитимни документите му за подобен акт.