Министерство на младежта и спорта ще осигури на българските треньори и технически екипи достойно заплащане.

Това става ясно от разработената от екипа на министър Весела Лечева "Програма за кадрово осигуряване на спорта за високи постижения за 2023 и 2024 година", която беше представена пред федерациите. Те ще бъдат насърчавани и да повишават своята специализация.

Програмата е изцяло преструктурирана и е съобразена с целите и задачите на лицензираните спортни федерации и техните членове за кадровото осигуряване на дейността. В нея се регламентира заплащането на методисти, треньори, технически екипи, помощен персонал.

Целта на програмата е развитие и подобряване на спортно-педагогическия и техническия капацитет на персонала на лицензираните спортни федерации и обогатяване на инструментариума за управление на дейности, свързани с развитието на човешките ресурси и работните процеси в областта на спорта за високи постижения.

Сред основните задачи, които програмата за кадрово осигуряване трябва да реши, са подобряване на управлението на човешките ресурси в процесите, свързани с подготовката и участието на Летните олимпийски игри в Париж 2024 г. и Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 г., повишаване на личната мотивация на треньорите и длъжностните лица, извършващи дейности за нуждите на спорта, повишаване на квалификацията на треньорите по вид спорт чрез организиране и участие във форуми за професионално усъвършенстване и специализация.

ММС ще упражнява системен мониторинг и контрол на бюджетните финансови средства, е записано още в документа, който беше представен пред федерациите.