С 48 гласа "За", 0 "Против" и 3 "Въздържал се" Столичният общински съвет даде зелена светлина за разсрочването на задълженията на Левски към общината.

Дълговете на клуба са в размер на над 2 млн. лева и са свързани с Данък върху недвижимите имоти и такса смет.

Те са натрупани в периода 1 януари 2016 година - 31 декември 2020 година, като общият размер е 2 079 638,97 лева, главницата е 1 369 519,58 лева, а лихвите са 728 119,39 лева.

Без изказвания общинските съветници преминаха към процедура на гласуване и приеха плана по разсроченото погасяване на дълга в рамките на 36 месеца с ежемесечно плащане на погасителна вноска на всяко последно число от съответния месец.

Това на практика означава, че Левски ще трябва да плаща по около 60 000 лева на общината всеки месец през следващите 3 години.

Припомняме, че вчера от клуба се похвалиха, че са изчистили общо 13 милиона лева задължения, от които 6 са към НАП.