Ръководството на Левски публикува финансовите отчети на клуба за изминалата 2023-а.

От публикуваните документи, както и от доклада на независимия одитор става ясно, че за миналата календарна година клубът е отчел печалба от 2 215 000 лева.

В доклада обаче също така се посочва, че регистрираният капитал на дружеството, който възлиза на 30 787 000 лева, надвишава нетните му активи, които са в размер на 1 535 000 лева.

Фирмата одитор подчертава, че е нарушето изискване на Търговския закон, като тези обстоятелства пораждат несигурност за способността на дружеството да продължи да функционира.

Също така се споменава, че от ръководството са изразили увереност, че ПФК Левски ще поддържа нормална дейност чрез финансовата подкрепа на своите акционери.

От подробния финансово отчет се вижда, че огромен дял в сектор "пасиви" - малко над 27 милиона лева е отчетено като "Търговски и други задължения".

От тях малко над 4 милиона са в секция "Данъчни задължения", което вероятно е дългът към НАП, има малко над 11 милиона в "Задължения към доставчици", както и малко над 10 милиона в секция "Търговски заеми и лихви".

Към днешна дата Левски вече не дължи сума по главницата си към НАП, като там задължението остава единствено трупаната през годините лихва, която ще бъде изплащана на вноски. Има разсрочване и за дълга към Столична община.

Както добре знаем, огромна част от целия дълг към Левски е и към фирма на бившия собственик Васил Божков, но поне към днешна дата това задължение е неизискуемо, а мажоритараният собственик Наско Сираков определи казуса като "сложен".

ВИЖТЕ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ ТУК >>>