17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Забранете социалните мрежи.Спрете фейсбук,туитър,телеграм и прочие.До преди 10 години ги нямаше и всичко беше наред.

Щом не е негър значи не може да се оплаква от расизъм!

Има дума "расизъм" има проблеми. Ако я нямаше - нямаше и да има проблеми. Искам и думите- плешив, космясал, бръснат, гелосан, зализан също да се считат за обиди на расова основа.