Казусът около бъдещето на стадион "Георги Аспарухов" се заплита.

В момента съоръжението е на държавата, и по-конкретно - на Областната управа. С акт от 1998 година пък "Левски" е освободен от плащане на наем.

Днес Столична община пожела да поеме контрола над "Герена" - акт, след който ще може да се работи с футболния клуб за различни варианти на партньорство, за да може да се реконструира съоръжението. Същата процедура трябва да се приложи за още два стадиона - "Юнак" и "Септември", които също да станат общински.

Пречка за пакетната сделка обаче може да се окаже Министерството на младежта и спорта, откъдето се обявиха против вземането на два стадиона от сделката, но засега - без да казват нищо за този на "Левски".

"Министерство на младежта и спорта не е било уведомено от страна на Столична община за намеренията й да придобие в собственост СК "Септември" и стадион "Юнак", като за стартиралата процедура и приетия от Столичния общински съвет доклад, от ведомството не е търсено становище във връзка с взетите по тях решения.

Поради липсата на ясно изразени мотиви за необходимостта от придобиването на въпросните имоти и яснота относно бъдещото им управление, ползване, поддръжка и модернизация, Министерството на младежта и спорта изразява несъгласие посочените имоти да преминат в собственост на Столична община", пише в позицията на ММС.

По-рано на заседанието на Общинския съвет пък стана ясно, че "Левски" няма как да получи "Георги Аспарухов" на концесия. Общинарите приеха с 46 на нула гласа предложението за искане за прехвърляне на собствеността на стадиона от областната управа на София съм Столична община.

Заедно с "Герена" ще бъде поискано към общината да бъдат прехвърлени и всички прилежащи спортни зали. Не беше внесена обаче никаква яснота откъде ще дойде финансирането за реконструкцията. Както и към какви конкретни отношения с футболния клуб ще се пристъпи при одобрение от страна на държавата.

"В случая няма как да говорим за концесия, тъй като стадионът не може да бъде отдаван на концесия. Вариантите, ако въобще дойдат предложения стадионът да се отдава, са по Закона за физическото възпитание и спорта от 2019 година. Вариантите са за отдаване под наем, за учредяване на някакво ограничено право на ползване или за изграждане на съоръжения вътре, но няма как стадионът да бъде даден на концесия", разясни преди гласуването председателят на постоянната комисия за децата, младежта и спорта Димитър Шалъфов.