17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Едно джудже заплащваше ли с пистолет съдиите на мачовете в Ловеч ? Гриша лига законно ли е съдадена ? Кой краде ДДС от афери със захар ? Законн ли е да се строи в Борисовата градинА ? Кой заплашваше Главния данъчен,че ще го обеси на червата му ? Кой върти далавери с европейски пари за скапани китайски джипове ? Кой си играйка с к..........те от Армията ? И т.н. и т.н.

Белгия, Манчестър сити, Левски. Да си дойдем на думата.

мнооо църен тоя бре

1) Чия собственост е стадион „Георги Аспарухов“ и кое ведомство е принципал? 2) Кой ползва посочения стадион и на какво основание – договор, колективно решение на Министерски съвет или без основание? 3) При какви условия ползвателят на стадиона ползва последния – заплаща ли наем, данък сгради и такса смет или ползва стадиона безвъзмездно? 4) Ако ползвателят НЕ плаща наем за стадиона (съответно данък сгради и такса смет) – от кога датира тази „практика“ (като съобразите годината на учредяване на дружеството на ползвателя – 1998 г.) и каква е справедливата пазарна стойност на плащанията за наем, които ползвателят не е платил досега? 5) Как е отразена във финансовите документи на ползвателя и принципала „практиката“ да не се заплаща наем? Налице ли са съответни данъчни последици, извършена ли е проверка от НАП в тази връзка и какви са заключенията? 6) Кой заплаща и понася финансовата тежест за данък сгради и такса смет за стадиона? 7) Кой е собственик на новоизградената трибуна? Как, на кого и срещу какво е била предоставено правото да се изгради трибуната? С Решение на Министерски съвет ли е извършено това? 8.) Прехвърляна ли е трибуната на лице, различно от лицето, на което е предоставено да я изгради? От кого на кого и при какви условия? 9) Ползвателят на стадиона редовно, в срок и в пълен размер ли е обслужвал и обслужва всяка от вноските си към НАП по разсрочени задължения? Кои са падежите на всяка вноска и кои са датите на плащане? В пълен размер ли е внесена всяка вноска? 10) Има ли случаи на забава или непълно плащане на дължима от ползвателя на стадиона вноска към НАП? Налице ли са основания за предсрочна изискуемост на дълга в пълен размер? 11) Какви са задълженията на ползвателя на стадиона за последните 5 години според финансовите му отчети, съответно какъв е размерът на активите му? Работещо предприятие ли е ползвателят на стадиона? 12) С колко размерът на задълженията на ползвателя на стадиона надхвърля размера на активите му? Не са ли налице основания за несъстоятелност/неплатежоспособност? Ако да, защо и при какви условия на ползвателя се позволява да продължава да ползва стадион-държавна собственост? 13) Налице ли са изискуеми държавни или общински вземания, дължими от ползвателя на стадиона? Какво се предвижда за тяхното събиране, за да не бъдат ощетени данъкоплатците? Отговарят ли тези действия на афишираната от Министър Асен Василев политика за повишаване събираемостта на данъците? 14) Начислен и внесен ли е от страна на ползвателя на стадиона т.нар. „данък дарение“ върху дарения, направени в полза на и приети от ползвателя на стадиона? Ако такъв данък не е начислед или не е внесен от страна на ползвателя на стадиона, то кога ще бъде извършена ревизия, за да установи размера на данъка и подсигури събирането му според закона? 15) Лица, попадащи в т.нар. „Списък Магнитски“ чрез свързани с тях дружества правили ли са дарения в полза на ползвателя на стадиона – колко, кога, как са оформени и за тях платени ли са съответните данъци като данък дарени и др.?