Димитър Бербатов реагира на вчерашната новина, че Софийският градски съд е прекратил делата срещу решенията на Конгреса на Българския футболен съюз от 2021 г.

Въпросното дело бе зведено от два аматьорски клуба - ФК Венци (град Искър, област Плевен) и ФК Русокастро (област Бургас), но то така и не бе разгледано по същество след заключението на съда, че въпросните два клуба са изключени от БФС и нямат правен интерес да водят това дело.

Чрез видео обръщение във фейсбук страницата на "Р-Еволюцията е тук", Димитър Бербатов заяви, че това в никакъв случай не означава, че съдът е легитимирал Борислав Михайлов като президент на футболната централа.

По неговите думи тепърва предстои гледането на тези дела по същество на по-висока инстанция, където вратичките, отлагащи разгелждането на пороците от Конгреса ще свършат.

Към видеото бе публикуван и текст, в който пише:

"Изумени сме от лекотата, с която се вземат решения на по-ниските инстанции в съдебната система в България, а именно - не се съобразяват с практиката на Върховния касационен съд. Ето една от причините да имаме бавно правораздаване в България и едва ли не почти всички дела да достигат до последната инстанция.

На практика СГС не разгледа делото за опорочения и манипулиран конгрес на БФС от 12 октомври 2021 г. по същество, а се опитва да прекрати делото на формални основания, които не почиват на закона, Устава на БФС и практиката на Върховния касационен съд.

Опитва се да прекрати делото, защото завелите го клубове "нямали правен интерес", тъй като към настоящия момент не са членове на сдружението. Да напомним, че те са редовни членове към датата на завеждане на делото, а впоследствие са изключени от БФС.

Като пример за абсурдността на последното взето решение публикуваме съвсем скорошно определение на Върховния касационен съд (от септември 2022 г.) по абсолютно идентичен казус, свързан с друга спортна федерация.

"С оглед тълкуването и приложението на чл. 25, ал. 2. 4 от ЗЮЛНЦ в трайната практиката на ВКС, когато с последващо решение на орган на сдружението с нестопанска цел, бъдат изключени ищците като членове на сдружението, този факт не влияе на процесуалната им легитимация, въпреки че е факт, настъпил в хода на процеса. Членовете на сдружението защитават правата си, които са валидно възникнали към момента на вземането на процесното решение, отпадането на членството им в последващ момент, не може да прекрати тези права, които защитават. От членството им към момента на взимане на решенията на Общото събрание произтича и активната им легитимация, която се поддържа именно от възникналите субективни права. В този смисъл доводите на касатора са неоснователни", пише в определението на Върховния касационен съд по абсолютно идентичен случай от преди шест месеца".