17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Извинете ДИР, не говоря чужди езици, КАКВО В СКАУТ ?

Пишете на български бе нещастници !

Какво е "главен скаут"?

Не знам дали терминът главен скаут е измислен в България или просто откраднат, но на английски scout няма никакво отношение към футбола, а с терминът chief scout (в превод главен скаут) се назовава едно единствено лице в цяла Великобритания, т.е. не съществуват многобройни главни скаути.

Хайде разяснете на читателите Ви слд като сте го написали ! КАКВО Е СКАУТ !