Министърът на младежта и спорта Красен Кралев даде своето мнение за планираните промени в Закона за хазарта, които предвиждат забрана на рекламирането на хазарт в спорта.

"Не мога да скрия - притеснен съм. Разбирам мотивите колегите, които са вносители на законопроекта. Но ми се струва, че детайлите са много важни. Внимателно съм изчел позициите и знам каква е обстановката и настроението в спортните организации и обществеността.

Малко съм изненадан, че колегите коментират последиците върху частния сектор, а се забравя, че Българският спортен тотализатор е най-големият спомосъществувател на българския спорт", каза Кралев.

"В бюджета са предвидени 27 милиона лева от спортния тотализатор. Всички тези пари са планирани и договорени. Няма начин една такава забрана да не се отрази. Бюджетът на тотализатора е около 160 милиона. Дори с 10%, ако спадне оборотът, много трудно може да се изчисли реално намаляване на обема към Спортния тотализатор, но това ще доведе до спад и в бюджета."

"В момента нашите специалисти работят, за да си дадем коментар по закона. Струва ми се, че ако думата "забрана" се замени с "регулация", нещата ще си дойдат на мястото. Българският спорт изключително много зависи от Българския спортен тотализатор. Всяко намаление на бюджета се отразява на парите, които ние сме планирали. Всеки лев е ценен. Парите в спорта не са много и всяка федерация се бори за това максимално ефективно да употреби средствата си. Затова всеки лев е ценен", добави Красен Кралев.

"Разбирам моралните подбуди на колегите, които са разработили тези промени, но българският спорт е изключително много зависим от начина, по който работи БСТ. Цифрите, които изнесох са максимално прецизни и коректни и могат да Ви дадат представа за това от къде са тези мои притеснения и опасения.

Всяко намаление на бюджета се отразява на цифрите, които ние вече сме планирали. Общият бюджет за спорт на министерството далеч не е голям. 75 млн. са крайно недостатъчни за българския спорт и всеки лев ни е ценен. Всяка федерация се бори максимално рационално да изразходва парите си, така че ние сме много внимателни с това какво ще се случи с БСТ", завърши Кралев.