Министърът на здраеопазването Костадин Ангелов издаде заповед, с която феновете официално ще могат да се върнат в залите и да посещават спортни събития от 1 октомври. Това, разбира се, идва при определени условия, но със сигурност запалянковци и състезатели ще са доволни, че празните трибуни отиват в миналото.

Ето и заповедта на министър Ангелов:

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика.

При провеждане на спортнисъстезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местатане повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.12 и съобразно указанията по т. II.

При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II.