Фенската организация Тръст "Синя България", която притежава 10% от акциите на Левски, свика Общо събрание на клуба.

Причината е цялата ситуация в клуба и доста неясното бъдеще. По този начин всички акционери ще могат да застанат очи в очи с Наско Сираков и да опитат да получат нужните им отговори.

В последните месеци феновете на клуба се информират за състоянието по-скоро от медиите, а не от самото ръководство, въпреки обещанията за прозрачност преди година.

Към момента не е ясно до каква фаза за преговорите с доста съмнителната фигура на Джоузеф Диксън. Също така изобщо не е ясно дали Сираков и екипът му имат план как "сините" ще започнат и изкарат целия сезон, при положение, че към момента няма почти никакви приходи.

Ето какво написаха от Тръст "Синя България":

"УС на Тръст "Синя България" иска да информира синята общественост, че на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, като притежател на повече от 5% от регистрирания капитал на дружеството, официално внесохме в деловодството на ПФК "Левски" АД искане за свикване на Общо събрание на акционерите.

Предвиденият дневен ред включва доклад за дейността на Управителния съвет на Дружеството и постигнатите резултати за изминалата година, представяне на изготвената план-програма за развитие на Дружеството, избор на нов Надзорен съвет, както и освобождаване от отговорност на текущия. Също така, отново включваме предложението си за изменения в Устава на Дружеството, които да гарантират неприкосновеността на клубните символи на Левски, което беше отхвърлено от мажоритарния акционер на предното Общо събрание.

С това си действие, Тръст "Синя България" иска да изкаже дълбоката си загриженост за случващото се в любимия ни клуб, но не само. От създаването си, нашата организация е работила единствено и само за добруването на Левски. Водени от това желание, ние неведнъж сме влизали в конфронтация с всички досегашни собственици. Същевременно, в годините доказахме възможностите си за конкретни действия в полза на клуба, съвместно както с ръководствата на ПФК Левски, така и с целокупната левскарска общност.

Изхождайки от гореизложеното, предвид критичната историческа ситуация, в която се намира Левски и спазвайки разбирането ни за следване на институционален подход, ние смятаме, че най-подходящият, легитимен и авторитетен форум за взимане на общи решения за бъдещето на Клуба ни е именно Общото събрание на акционерите. В допълнение искаме да добавим, че на 17.07.2021г. ще е изминала точно една година от предното такова. Очакваме от ръководството на ПФК Левски да свика ОСА в най-кратък срок.

С уважение, УС на Тръст "Синя България".