Скандалът около сестрите Габриела и Стефани Стоеви продължава.

Двете ни бадминтониски, които са сред най-успешните родни спортисти в последните години, отказаха да представляват България.

Те обсипаха федерацията по бадминтон с обвинения и най-вече нейният председател Володя Златев, че е пренасочвал полагащите им се средства за подготовка от страна на Министерството на спорта.

Володя Златев отговори на обвиненията им в едира на Нова, където бе заедно с двете сестри.

"Те са най-платените състезатели в България по всички видове спорт, като подготовка и участие в международен спортен календар.

Към момента са получили 42 хиляди лева за годината, като са предвидени още 60 хиляди".

Той показа документ, според който Габриела и Сртефани Стоеви са получили общо 107 000 лева за изминалата година, коерто противоречи на техните твърдения.

След скандалната ситуация, министър Кралев разпореди проверка по случая.