ЦСКА излезе с информация относно очаквания строеж на новия стадион "Българска армия".

Тромавите процедури около получаването на всички разрешителни все още бавят старта на строежа, а преди седмици от клуба обявиха, че в най-добрия случай работните процеси могат да започнат през пролетта.

ЦСКА все пак се похвали, че е получено доста важното разрешително от РИОСВ, което премахва нуждата от дългата и тежка процедура за "Оценка на въздействието върху околната среда".

Подобно нещо би забавило значително строежа, а в момента има три жалби срещу това решение на РИОСВ. Именно по тези жалби ЦСКА очаква решение в своя полза от страна на Апелативния съд, като от клуба написаха:

"Както съобщихме неколкократно, по пътя към получаване на разрешително за реконструкция на "Българска армия" ни остават 2 много важни стъпки. Една от тях - решението на РИОСВ трябва или не трябва да минаваме през тежката и дълга процедура "Оценка на въздействието върху околната среда" (ОВОС), която би забавила съществено изграждането на съоръжението.

С решение от 28.07.23 г. директорът на РИОСВ г-жа Румяна Маринова постановява категорично и аргументирано, че ОВОС не трябва да се извършва, защото реконструкцията на имота "няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони."

Въпреки категоричното мнение на експерти, институции и законодателство, в деловодството на РИОСВ са постъпили три жалби към решението, което за съжаление означава, че процедурата влиза в съда. Имаме пълната увереност, че след като толкова много вещи лица са се изказали категорично в подкрепа на решението да не се прави ОВОС, Административният съд също ще се произнесе обективно и справедливо и ще потвърди решението на РИОСВ от петък.

Новият стадион продължава да е основен приоритет за ЦСКА. Нищо няма да ни спре да го осъществим, въпреки на пръв поглед оркестрираните спънки, с които се сблъскваме на всеки етап.

Стадион на ЦСКА - за нашата родина, за нашите деца!".