Екипът на Димитър Бербатов излезе с официално обръщение по повод решенията на Българския футболен съюз.

То е предивзикано от решението на Изпълкома, който обяви подписката на Бербатов и компания за свикване на извънреден Конгрес за нелегитимна.

Припомняме, че екипът на бившия играч на Мачестър Юнайтед събра подписите на нужните по уства 1/3 от клубовете у нас, но от БФС откриха 35 според тях нередовни подписа, заради което извънреден Конгрес и евентуална смяна на Борислав Михайлов на този етап няма да има.

Ето и обръщението на екипа на Димитър Бербатов:

"До :

Футболните клубове, членове на БФС

Членовете на Изпълнителния комитет на БФС

Министъра на правосъдието

Агенцията по вписванията

Министъра на младежта и спорта

Обръщение от екипа на Димитър Бербатов

Уважаеми Дами и Господа,

Обръщаме се към всички вас, за да ви информираме за поредното грубо нарушение на Устава на БФС от сегашното ръководство на футболния съюз във връзка с обявеното пред медиите свикване на конгрес на БФС, оповестен за 18.03.2022 г.

Обръщаме внимание на всички вас и най-вече на Агенцията по вписванията, че заседанието на Изпълнителния комитет на БФС от 19.08.2021 г., както и решенията, взети на него, са напълно нелигитимни и взети чрез грубо погазване на Устава на БФС.

Според Устава - заседание на Изпълнителния комитет на БФС се свиква от президента, първия вицепрезидент или друг вицепрезидент, 5 работни дни преди самото заседание с писменна покана, изпратена по електронна поща или факс, или чрез връчване лично срещу подпис на ВСИЧКИ членове на Изпълнителния комитет. Поканата съдържа дневния ред на заседанието, дата, място и час на провеждането му. Справка - чл.50 от Устава на БФС.

1. Поканата за съответното заседание на Изпълнителния комитет на БФС е подписана от Борислава Михайлов. Към момента на свикването на това заседание Борислав Михайлов не е нито президент, нито първи вицепрезидент, нито вицепрезидент на БФС. Справка - Търговския регистър към 19.08.2021 г.

2. Петър Стефанов Величков като пълноправен член на Изпълнителния комитет на БФС не е получавал писмена покана по електронна поща, факс или чрез връчване срещу подпис за това заседание на изпълкома. Т.е. - не са поканени ВСИЧКИ членове на Изпълнителния комитет.

3. Поканите до отбрани членове на Изпълнителния комитет - а не до ВСИЧКИ, са изпратени два календарни дни преди самото заседание на Изпълнителния комитет, с което не е спазено и предизвестието от 5 работни дни.

4. Дневният ред на нелигитимно свиканото заседанието на Изпълнителния комитет не включва точка, свързана със свикването на Конгрес на БФС. В тази връзка, имайки предвид, че голяма част от членовете на Изпълнителния комитет не са присъствали на заседанието, а са били представени чрез пълномощни, не е имало как да бъдат предварително информирани надлежно за това, че ще се обсъжда свикването на Конгрес на БФС на 18.03.2022 г., и съответно не е имало как да упълномощят надлежно представляващите ги колеги да изразят с гласуване тяхната воля в тази връзка.

Обръщаме внимание на всички вас за това как функционира и работи това ръководство на БФС и специално се обръщаме към Агенцията по вписванията, че всичко гореизложено прави заседанието на Изпълнителния комитет от 19.08.2021 г. напълно нелегитимно.

Това, за съжаление, прави нелегитимни всички решения, които са били взети на него и няма как, спазвайки Устава на БФС и законовата уредба за ЮЛНСЦ, да бъде законно вписано в Търговския регистър решение за свикване на конгрес по силата на решения, взети на заседанието на Изпълнителния комитет на БФС от 19.08.2021 г.

С уважение:

Екипът на Димитър Бербатов

София,

24 август 2021 г"